• Rozwój Osobisty
 • Przestrzeń inspiracji
 • Harmonia
 • Nowe idee
 • Sukces
 • Tu i Teraz

Szkolenia

Pracownia Interakcje oferuje szeroki wachlarz szkoleń, warsztatów rozwojowych oraz psychologicznych treningów tematyczno-rozwojowych.

Pracownia specjalizuje się m.in. w szkoleniach z obszaru poradnictwa kariery:

 • Aktywizacja zawodowa oparta na zasobach - narzędzia budowania osobistej mocy do zmiany,
 • Podejście socjodynamiczne Vance’a Peavy’ego w poradnictwie kariery,
 • Podejście hope-filled engagement Normana E. Amundsona w poradnictwie kariery,
 • Na tropach konstruowania kariery – podejście konstruktywistyczne w całożyciowym poradnictwie kariery.

Dodatkowo oferujemy poszkoleniowe superwizje konstruktywistyczne, pozwalające na pogłębioną refleksję oraz analizę praktyk poradniczych z wykorzystaniem nowych narzędzi i metod pracy.

 

Proponujemy również zaawansowane szkolenia w następujących obszarach:

 • Trening komunikacji interpersonalnej,
 • Trening antystresowy - praca na poziomie umysłu i ciała,
 • Trening asertywności,
 • Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowej – mediacje i negocjacje,
 • Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów,
 • Trening antydyskryminacyjny i genderowy,
 • Równe szanse i równość płci,
 • Kompetencje międzykulturowe.

 

Szkolenia koncentrują się na ludziach i ich indywidualnych możliwościach nabywania nowych umiejętności. Realizowane są w formie warsztatowej – integrują dotychczasowe doświadczenia z nowo zdobytą wiedzą. W oparciu o refleksje nad realnie napotykanymi trudnościami aktywnie ćwiczy się umiejętności radzenia sobie z nimi.

Każde zajęcia prowadzę z uwzględnieniem procesu grupowego i tego, jak rezonuje on z planem szkolenia - w gotowości na podążanie za grupą i twórcze modyfikowanie programu.

Zapraszam do kontaktu celem zaprojektowania programu ścieżki rozwojowej - odpowiadającej aktualnym potrzebom. W pracy z grupą czerpię z podejścia narracyjnego, metafor, technik ekspresyjnych, arteterapii i pracy z ciałem - otwierając na holistyczne podejście do zmiany całożyciowej.

Pracownia Psychologiczna

INTERAKCJE

Anna Górka
Tel. 537 427 333


www.interakcje.org.pl
e-mail: kontakt@interakcje.org.pl