• Rozwój Osobisty
 • Przestrzeń inspiracji
 • Harmonia
 • Nowe idee
 • Sukces
 • Tu i Teraz

Szkolenia

Pracownia Interakcje oferuje szeroki wachlarz szkoleń oraz warsztatów dedykowanych różnym zagadnieniom i grupom.

 

Pracownia specjalizuje się m.in. w następujących obszarach rozwojowych:

 

Edukacja w naturze

 • leśne obozy rozwojowe i wyjazdy plenerowe z młodzieżą,
 • wyprawy terenowe inspirowane podejściem outdoor learning, wilderness & adventure therapy,
 • warsztaty rozwojowe i praktyki łączące człowieka z naturą.

 

Szkolenia z poradnictwa kariery (train the trainers)

 • poradnictwo grupowe (hiszpańska metoda Vives Emplea, fińskie podejście Stop&Go)
 • podejście socjodynamiczne Vance’a Peavy,
 • podejście hope-filled engagement Normana E. Amundsona,
 • podejście międzykulturowe w pracy doradcy,
 • poradnictwo bliżej natury - zajęcia outdoorowe, 
 • konstruowanie kariery w szkole podstawowej/ponadpodstawowej,
 • podejście konstruktywistyczne w całożyciowym poradnictwie kariery,
 • poszkoleniowe wsparcie i superwizje konstruktywistyczne, pozwalające na pogłębioną refleksję oraz analizę praktyk poradniczych z wykorzystaniem nowych narzędzi i metod pracy.

 

Warsztaty z poradnictwa kariery dla różnych grup docelowych
(młodzież, osoby bezrobotne, osoby z niepełnosprawnością)

 • preorientacja zawodowa dla dzieci i młodzieży,
 • aktywizacja zawodowa oparta na zasobach - narzędzia budowania osobistej mocy do zmiany inspirowane różnymi nurtami w poradnictwie,
 • aktywizacja osób bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami.

 

Warsztaty rozwojowe 

 • trening antystresowy - praca z przekonaniami, ciałem, emocjami i oddechem,
 • mindfullness - bycie tu i teraz,
 • coaching kariery z elementami arteterapii,
 • trening komunikacji interpersonalnej,
 • trening asertywności i wewnętrznego przewodnictwa,
 • konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowej – mediacje i negocjacje,
 • kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów,
 • edukacja antydyskryminacyjna, międzykulturowa, klimatyczna i obywatelska.

 

Szkolenia koncentrują się na uczestnikach i uczestniczkach i ich indywidualnych możliwościach nabywania nowych umiejętności. Realizowane są w formie warsztatowej – integrują dotychczasowe doświadczenia z nowo zdobytą wiedzą. W oparciu o refleksje nad realnie napotykanymi trudnościami aktywnie ćwiczy się umiejętności radzenia sobie z nimi.

Każde zajęcia prowadzę z uwzględnieniem procesu grupowego i tego, jak rezonuje on z planem szkolenia - w gotowości na podążanie za grupą i twórcze modyfikowanie programu.

Zapraszam do kontaktu celem zaprojektowania programu ścieżki rozwojowej - odpowiadającej aktualnym potrzebom. W pracy z grupą czerpię z podejścia narracyjnego, metafor, technik ekspresyjnych, arteterapii i pracy z ciałem - otwierając na holistyczne podejście do zmiany całożyciowej.

Pracownia Psychologiczna

INTERAKCJE

Anna Górka
Tel. 537 427 333


www.interakcje.org.pl
e-mail: kontakt@interakcje.org.pl