• Rozwój Osobisty
 • Przestrzeń inspiracji
 • Harmonia
 • Nowe idee
 • Sukces
 • Tu i Teraz

o mnie...

Interesuję się szeroko rozumianą kulturą: na gruncie badawczym - psychologią kulturową czy psychologią nowych ruchów społeczno-religijnych; prywatnie - podróżami i poznawaniem innych kultur. 

Ukończyłam studia z zakresu psychologii, religioznawstwa, antropologii kulturowej i doradztwa zawodowego. W 2016 roku obroniłam doktorat na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie, eksplorujący pogranicza psychologii, nowej duchowości, rozwoju osobistego oraz radzenia sobie ze stresem. 

Ukończyłam wiele kursów rozwojowych, w tym 2-letnie Studium Treningu Grupowego – będące punktem wyjścia dla psychoterapii gestalt. Jestem trenerką, wykładowcą akademickim, badaczką. Prowadzę badania społeczne, etnograficzne badania terenowe i zajęcia dydaktyczne (trening kompetencji międzykulturowych, trening antystresowy, arteterapia, coaching itp.).

Chcę łączyć teorię z praktyką, słowa z emocjami, umysł z ciałem. Wspieram procesy transformacji osobistej, zawodowej oraz społecznej. Zajmuję się edukacją obywatelską, ekologiczną i antydyskryminacyjną. Inspiruję też do inicjatyw oddolnych i sieciowania się.

Arteterapia, masaże orientalne, techniki ekspresyjne i relaksacyjne... Pasjonuje mnie różnorodność form pomocy terapeutycznej i rozwoju osobistego - poprzez twórczość, doświadczenie, pracę z ciałem i praktyki łączące człowieka z naturą. Jestem zwolenniczką podejścia holistycznego, a jednocześnie ugruntowanego w życiu, działaniu, zmianie.

Posiadam bogatą praktykę w prowadzeniu rozmaitych szkoleń i warsztatów; konstruowałam superwizowane projekty zajęć edukacyjnych i rozwojowych, kształtując osobisty styl skutecznej pracy zarówno z drugim człowiekiem jak i grupą.

 

Wykształcenie

2016        Doktor nauk humanistycznych, Wydział Filozoficzny UJ
2013        Doradztwo zawodowe - studia podyplomowe  
2008        Magister Psychologii UJ, Kraków
2006        Magister Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Kraków

 

Ukończone kursy i szkolenia  (wybór)

 • Szkoła Profesjonalnego Coachingu - Instytut Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego (2020)
 • ATE Akademia Terapii Ekspresyjnych i Technik Relaksacyjnych – kurs instruktorski arteterapii (2015, 160 h)
 • Szkoła Transformacyjno Rozwojowa z elementami Coachingu - szkolenia dla trenerów biznesu na poziomie mistrzowskim (VII The European Qualifications Framework), Akademia Mistrzów Treningu, GT Mentor, Kraków (2012)
 • Studium Treningu Grupowego i Edukacji o Człowieku, Jego Rozwoju, Zdrowiu i Patologii, Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej (ITiEP), we współpracy z Instituto di Gestalt Counselling Miriam Polster z Florencji (podstawa uzyskania certyfikatu PTP), Kraków (2007)
 • Trening Antydyskryminacyjny i Genderowy, Fundacja eFKa, Kraków
 • Staż w Klinice Psychiatrii Dorosłych – Oddział Terapeutyczny CMUJ oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ, Kraków
 • Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Podstaw Pomocy Psychologicznej, Ekopsychologii i Rozwoju Osobistego, ITiEP we współpracy z PTP (2006)

Szkolenia outdoorowe

 • projekt Pathways to Nature and Soul - prowadzenie procesów rozwojowych i terapeutycznych w oparciu o pracę w naturze, Actions for Change, Cluj, Rumunia (2022)
 • projekt Growing Minds - edukacja w naturze, Isla CreActiva Spain, Teneryfa (2022)
 • Akademia Trenerów Lasu, Centrum Innowacyjnej Edukacji (2021)
 • Euro-Hike youth empowerment through sport and nature - wędrówka jako narzędzie rozwoju osobistego i edukacji nieformalnej - Fundacja Medeina, Madera (2020)
 • Szkoła Outdooru - Akademia Mistrzów Treningu, GT Mentor, Kraków (2012)

Szkolenia z poradnictwa kariery 

 • Szkolenie z poradnictwa międzykulturowego (2020)
 • Szkolenie z hiszpańskiej metody reintegracji społeczno-zawodowej Vives Emplea, Fundacja Action Against Hunger (2019, 24h)
 • Szkolenie z poradnictwa grupowego – projekt „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery”, PO WER 4.3, Fundacja Imago (2019, 40h)
 • Seminarium wdrożeniowe niemieckiej metody AsA – aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej grupy NEET – Fundacja Krzyżowa (2018, 16h)
 • Szkolenia i wizyty studyjne dla doradców międzykulturowych w ramach projektu "Partnerstwo instytucji rynku pracy na rzecz rozwoju mobilności ponadnarodowej" – Fundacja Krzyżowa/ BSW-Drezno/ Grone-Hamburg (2017)
 • Szkolenie z poradnictwa kariery Normana E. Amundsona (40h). Projekt „Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży”, PO WER 4.3, Fundacja Imago (2017)
 • Szkolenia nt. narzędzi diagnostycznych w doradztwie zawodowym: „Kalejdoskop kariery” (Fundacja Krzyżowa, 16h) oraz „Kotwice kariery” (Lechaa Consulting Sp. z o.o., 18h). POKL 3.4.3, Ośrodek Rozwoju Edukacji (2015)
 • Poradnictwo socjodynamiczne - nowa perspektywa doradztwa zawodowego - Spangar Negotiations, BSA Teatr Grodzki (2014)

 

Doświadczenie zawodowe
(świadczenie usług psychologicznych i doradczych, prowadzenie treningów, szkoleń, wykładów akademickich, koordynowanie projektów i kampanii społecznych):

 • Fundacja Centrum Innowacyjnej Edukacji (od 2021)
 • Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (od 2016)
 • Fundacja Imago  (od 2014)
 • Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"  (od 2010)
 • Wcześniejsza współpraca: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej MERITUM, Stowarzyszenie Współpracy RegionalnejCieszyńska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej ,,Być Razem”, Spółdzielnia Socjalna „Szansa i Wsparcie”Europejski Instytut Edukacyjny Engram, Krakowski Ośrodek Programów Profilaktycznych Arion, Małopolskie Centrum Profilaktyki, PM Group Sp. J., Euro Quorum sp. z o.o., Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys

 

Dlaczego szkolę…?
Prowadzę szkolenia i warsztaty w sektorze publicznym, pozarządowym i komercyjnym, pracuję z dorosłymi i młodzieżą, z bezrobotnymi, z osobami zagrożonymi wykluczeniem, marginalizacją czy dyskryminacją. Niezmiennie jest to fascynująca przygoda, pełna wyzwań i potencjałów rozwojowych. Wciąż z rosnącą pasją prowadzę warsztaty. Wciąż poszerzam zakres doświadczeń i umiejętności trenerskich, by treningi były szansą indywidualnego rozwoju oraz zdobywania wiedzy i umiejętności odpowiadających na wyzwania współczesnego świata. Ważne, aby warsztaty aktywizowały – angażowały do działania zarówno na poziomie emocji, jak i intelektu. Niezwykle znaczące jest budowanie konstruktywnych relacji, w atmosferze akceptacji i tolerancji wobec siebie i innych, co pozwala rozwinąć umiejętności i nabyć kompetencje w przyjaznych warunkach interpersonalnych.

Moje najciekawsze szkolenie...
Każdy warsztat to Spotkanie. Ludzi, osobowości, światopoglądów. Wymiana umiejętności i doświadczeń, poszerzanie świadomości. Przestrzeń uważności, w której poprzez pracę z ciałem, sercem i umysłem, możemy powrócić do siebie i otwierać się na świat. Zaczyn głębszej refleksji i zmiany w życiu. Udział w warsztacie jest szansą zetknięcia się z wyzwaniami i dylematami współczesności, pobudza aktywność na rzecz świadomej auto- i socjokreacji, ożywia krytyczną refleksję.
Bardzo ważna dla mnie jest przestrzeń relacji interpersonalnych w grupie, umiejętność wsłuchiwania się w wyjątkowość „życia” danej grupy, otwartość na wyjątkowe sytuacje czy nawet nowe stopnie rozwoju grupowego, które wynikają z subtelnych zmiennych typu: skład grupy, jej zadanie, czas i miejsce itp. Proces grupowy jest dla mnie wyrazem żywotności grupy, któremu za każdym razem z fascynacją i uważnością się przyglądam, który współtworzę.
Do tej pory mam w pamięci warsztaty, kiedy poszliśmy dalej, bardziej, głębiej – w dzieleniu się doświadczeniami, w podjętych tematach, w zaangażowaniu. Kiedy otwierała się niespodziewana przestrzeń dynamiki grupowej – na poziomie relacji interpersonalnych i osobistych wglądów uczestników i uczestniczek.  
Nieustannie zaciekawiają mnie poszczególne osoby, będące elementarnymi cząstkami każdego Spotkania. Nie ma dwóch takich samych Spotkań – każde jest inne, ponieważ jego zaczynem są pojedyncze jednostki, które nigdy nie są takie same. Także każde następne szkolenie, w którym uczestniczki i uczestnicy otwierają się na siebie, jest moim najciekawszym szkoleniem;)
Wielokrotnie słyszę, że dzięki prowadzonym przeze mnie warsztatom, uczestniczki i uczestnicy nabyli umiejętności i kompetencji przydatnych w dalszej edukacji i na rynku pracy, ale też przydatnych w życiu osobistym. I ten mały wkład w polepszanie jakości życia ludzkiego daje mi niezwykłą energię i chęć do dalszej pracy. Więc znów wyruszam w Drogę, na Spotkanie, by z zapałem:

Uruchamiać potencjał, inspirować.
Otwierać na inność, stymulować ciekawość siebie i świata.
Dostrzegać to co wyjątkowe i znajdować miejsca wspólne.
Tworzyć przestrzeń dla twórczych poszukiwań i rozwoju…

Pracownia Psychologiczna

INTERAKCJE

Anna Górka
Tel. 537 427 333


www.interakcje.org.pl
e-mail: kontakt@interakcje.org.pl