• Rozwój Osobisty
 • Przestrzeń inspiracji
 • Harmonia
 • Nowe idee
 • Sukces
 • Tu i Teraz

o mnie...

http://interakcje.org.pl/data/uploads/p1030174-kopia-kopia.jpg

 

Jestem absolwentką Psychologii oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłam też studia podyplomowe z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera.

W 2016 roku obroniłam doktorat na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie, eksplorujący pogranicza psychologii, duchowości, rozwoju osobistego oraz radzenia sobie ze stresem.

Ukończyłam wiele kursów rozwojowych, w tym 2-letnie Studium Treningu Grupowego i Edukacji o Człowieku, Jego Rozwoju, Zdrowiu i Patologii – będące punktem wyjścia dla psychoterapii integratywnej, z elementami nurtu gestalt. Jestem trenerką, wykładowcą akademickim, badaczką.

Posiadam bogatą praktykę w prowadzeniu rozmaitych szkoleń i warsztatów; konstruowałam superwizowane projekty zajęć edukacyjnych i rozwojowych, kształtując osobisty styl skutecznej pracy z grupą.

 

Wykształcenie

2016        Doktor nauk humanistycznych, Wydział Filozoficzny UJ
2013        Doradztwo zawodowe - studia podyplomowe  
2008        Magister Psychologii UJ, Kraków
2006        Magister Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Kraków

 

Doświadczenie zawodowe
(świadczenie usług psychologicznych i doradczych, prowadzenie treningów, szkoleń, wykładów akademickich, koordynowanie projektów i kampanii społecznych):


od 10.2014    Fundacja Imago

od 02.2013    Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

od 10.2010    Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

od 01.2010    Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki"

od 11.2009     Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej

od 01.2006    Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej MERITUM

od 01.2010 do 04.2012   Euro Quorum sp. z o.o.

Od 11.2011 do 11.2011    Małopolskie Centrum Profilaktyki

Od 03.2010 do 03.2010    PM Group Sp. J.

Od 03.2010 do 03.2010   Cieszyńska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej
                                               ,,Być Razem”

od 09.2009 do 09.2009    Spółdzielnia Socjalna „Szansa i Wsparcie”

Od 09.2009 do 03.2010    Europejski Instytut Edukacyjny Engram

Od 10.2008 do 12.2008    Krakowski Ośrodek Programów Profilaktycznych Arion

Od 10.2005 do 03.2007    Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys

 

Ukończone kursy (wybór)

2019:

 • Szkolenie z hiszpańskiej metody reintegracji społeczno-zawodowej Vives Emplea, Fundacja Action Against Hunger (24h)
   
 • Szkolenie z poradnictwa grupowego – projekt „Stop and Go – adaptacja innowacyjnej metody poradnictwa kariery”, PO WER 4.3, Fundacja Imago (40h)

2018:

 • Seminarium wdrożeniowe niemieckiej metody AsA – aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej grupy NEET – Fundacja Krzyżowa (16h)

2017:

 • Szkolenia i wizyty studyjne dla doradców międzykulturowych w ramach projektu "Partnerstwo instytucji rynku pracy na rzecz rozwoju mobilności ponadnarodowej" – Fundacja Krzyżowa/ BSW-Drezno/ Grone-Hamburg
   
 • Szkolenie z poradnictwa kariery Normana E. Amundsona (40h). Projekt „Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży”, PO WER 4.3, Fundacja Imago

2015:

 • Szkolenia nt. narzędzi diagnostycznych w doradztwie zawodowym: „Kalejdoskop kariery” (Fundacja Krzyżowa, 16h) oraz „Kotwice kariery” (Lechaa Consulting Sp. z o.o., 18h). POKL 3.4.3, Ośrodek Rozwoju Edukacji
   
 • ATE Akademia Terapii Ekspresyjnych i Technik Relaksacyjnych – kurs instruktorski arteterapii (160 h)

2014:

 • Poradnictwo socjodynamiczne - nowa perspektywa doradztwa zawodowego
  - Spangar Negotiations, BSA Teatr Grodzki

2012:

 • Szkoła Transformacyjno Rozwojowa z elementami Coachingu oraz Szkoła Outdooru
  - profesjonalne szkolenia dla trenerów biznesu na poziomie mistrzowskim (VII The European Qualifications Framework), Akademia Mistrzów Treningu, GT Mentor, Kraków
 • EEG-Biofeedback I°, Biomed Centrum Rehabilitacji Poznawczej i Neuroterapii, Warszawa

2007:

 • Studium Treningu Grupowego i Edukacji o Człowieku, Jego Rozwoju, Zdrowiu i Patologii, Instytut Treningu i Edukacji Psychologicznej (ITiEP), we współpracy z Instituto di Gestalt Counselling Miriam Polster z Florencji (podstawa uzyskania certyfikatu PTP), Kraków
 • Trening Antydyskryminacyjny i Genderowy, Fundacja eFKa, Kraków
 • Staż w Klinice Psychiatrii Dorosłych – Oddział Terapeutyczny CMUJ oraz w Ambulatorium Terapii Rodzin, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ, Kraków

2006:

 • Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Podstaw Pomocy Psychologicznej, Ekopsychologii i Rozwoju Osobistego, ITiEP we współpracy z PTP

 

Dlaczego szkolę…?
Prowadzę szkolenia i warsztaty w sektorze publicznym, pozarządowym i komercyjnym, pracuję z dorosłymi i młodzieżą, z bezrobotnymi, z osobami zagrożonymi wykluczeniem, marginalizacją czy dyskryminacją. Niezmiennie jest to fascynująca przygoda, pełna wyzwań i potencjałów rozwojowych. Wciąż z rosnącą pasją prowadzę warsztaty. Wciąż poszerzam zakres doświadczeń i umiejętności trenerskich, by treningi były szansą indywidualnego rozwoju oraz zdobywania wiedzy i umiejętności odpowiadających na wyzwania współczesnego świata. Ważne, aby warsztaty aktywizowały – angażowały do działania zarówno na poziomie emocji, jak i intelektu. Niezwykle znaczące jest budowanie konstruktywnych relacji, w atmosferze akceptacji i tolerancji wobec siebie i innych, co pozwala rozwinąć umiejętności i nabyć kompetencje w przyjaznych warunkach interpersonalnych.

 

Moje najciekawsze szkolenie...
Każdy warsztat to Spotkanie. Ludzi, osobowości, światopoglądów. Wymiana umiejętności i doświadczeń, poszerzanie świadomości. Przestrzeń uważności, w której poprzez pracę z ciałem, sercem i umysłem, możemy powrócić do siebie i otwierać się na świat. Zaczyn głębszej refleksji i zmiany w życiu. Udział w warsztacie jest szansą zetknięcia się z wyzwaniami i dylematami współczesności, pobudza aktywność na rzecz świadomej auto- i socjokreacji, ożywia krytyczną refleksję.
Bardzo ważna dla mnie jest przestrzeń relacji interpersonalnych w grupie, umiejętność wsłuchiwania się w wyjątkowość „życia” danej grupy, otwartość na wyjątkowe sytuacje czy nawet nowe stopnie rozwoju grupowego, które wynikają z subtelnych zmiennych typu: skład grupy, jej zadanie, czas i miejsce itp. Proces grupowy jest dla mnie wyrazem żywotności grupy, któremu za każdym razem z fascynacją i uważnością się przyglądam, który współtworzę.
Do tej pory mam w pamięci warsztaty, kiedy poszliśmy dalej, bardziej, głębiej – w dzieleniu się doświadczeniami, w podjętych tematach, w zaangażowaniu. Kiedy otwierała się niespodziewana przestrzeń dynamiki grupowej – na poziomie relacji interpersonalnych i osobistych wglądów uczestników i uczestniczek.  
Nieustannie zaciekawiają mnie poszczególne osoby, będące elementarnymi cząstkami każdego Spotkania. Nie ma dwóch takich samych Spotkań – każde jest inne, ponieważ jego zaczynem są pojedyncze jednostki, które nigdy nie są takie same. Także każde następne szkolenie, w którym uczestniczki i uczestnicy otwierają się na siebie, jest moim najciekawszym szkoleniem;)
Wielokrotnie słyszę, że dzięki prowadzonym przeze mnie warsztatom, uczestniczki i uczestnicy nabyli umiejętności i kompetencji przydatnych w dalszej edukacji i na rynku pracy, ale też przydatnych w życiu osobistym. I ten mały wkład w polepszanie jakości życia ludzkiego daje mi niezwykłą energię i chęć do dalszej pracy. Więc znów wyruszam w Drogę, na Spotkanie, by z zapałem:

Uruchamiać potencjał, inspirować.
Otwierać na inność, stymulować ciekawość siebie i świata.
Dostrzegać to co wyjątkowe i znajdować miejsca wspólne.
Tworzyć przestrzeń dla twórczych poszukiwań i rozwoju…


 

 

 

Pracownia Psychologiczna

INTERAKCJE

Anna Górka
Tel. 537 427 333


www.interakcje.org.pl
e-mail: kontakt@interakcje.org.pl