• Rozwój Osobisty
  • Przestrzeń inspiracji
  • Harmonia
  • Nowe idee
  • Sukces
  • Tu i Teraz

Galeria - Publikacje

Zapraszam do lektury Raportu dotyczącego poradnictwa kariery Normana E. Amundsona podsumowującego projekt "Przestrzeń rozwoju! Adaptacja metody zintegrowanego doradztwa rozwoju kariery dla młodzieży" realizowanego wspólnie z Fundacją Imago:

Nadzieja i aktywne zaangażowanie - poradnictwo kariery Normana E. Amundsona

 

 

Zapraszam do lektury Raportu dotyczącego Poradnictwa SocjoDynamicznego, podsumowującego projekt "Nowa perspektywa doradztwa zawodowego":

Poradnictwo Socjodynamiczne Vance'a Peavy - wersja polska

Summary Report for the "New Perspective in Career Counselling" project. Monograph of the adaptation process of SocioDynamic Counselling to the realities of Polish career counselling:

SocioDynamic Counselling - english version

 

 

Pracownia Psychologiczna

INTERAKCJE

Anna Górka
Tel. 537 427 333


www.interakcje.org.pl
e-mail: kontakt@interakcje.org.pl