• Rozwój Osobisty
 • Przestrzeń inspiracji
 • Harmonia
 • Nowe idee
 • Sukces
 • Tu i Teraz

Aktualności

Pracownia Psychologiczna Interakcje serdecznie zaprasza na szkolenia rozwijające warsztat pracy nowoczesnego doradcy kariery w nurcie konstruktywistycznym.

Proponujemy personalizowane szkolenia z następujących obszarów:

 • Podejście socjodynamiczne Vance’a Peavy’ego w poradnictwie kariery,
 • Podejście hope-filled engagement Normana E. Amundsona w poradnictwie kariery,
 • Na tropach konstruowania kariery – podejście konstruktywistyczne w całożyciowym poradnictwie kariery.

W zależności od potrzeb zapewniamy poszkoleniowe superwizje konstruktywistyczne, pozwalające na pogłębioną refleksję oraz analizę praktyk poradniczych z wykorzystaniem nowych narzędzi i metod pracy.

 

Zapraszamy do współpracy! Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie:

 • Najnowszych trendów w doradztwie zawodowym,
 • Nowoczesnego podejścia do procesu poradniczego,
 • Specyfiki pomocy radzącym się w (re)konstruowaniu ich planów kariery,
 • Metod i form pracy w oparciu o konstruktywistyczną filozofię pomagania,
 • Nowatorskich praktyk poradniczych (z wykorzystaniem m.in. map, obrazów, narracji i metafor),
 • Innowacyjnych narzędzi wspierania ludzi w mobilności na rynku pracy,
 • Możliwości transferu podejścia konstruktywistycznego na grunt własnej praktyki poradniczej.

Prezentujemy praktyczne wskazówki dla realizacji procesu poradnictwa kariery.
Oferujemy kompleksowe programy przygotowujące do roli doradcy kariery.


Rezultaty:

 • Nabycie wiedzy z zakresu poradnictwa konstruktywistycznego,
 • Poszerzenie perspektywy w pracy z klientem,
 • Wzmocnienie kompetencji w zakresie prowadzenia skutecznego i satysfakcjonującego procesu poradniczego,
 • Świadomość pracy na zasobach radzącego się,
 • Wizerunek instytucji rozwijającej się.

 

Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod aktywnych i doświadczenia osób szkolących się.

W zależności od potrzeb projektujemy i realizujemy szkolenia w różnych wariantach tematycznych i czasowych (od 8-godzinnego modułu wprowadzającego po profesjonalne szkolenia kadry w wymiarze 40 godzin szkoleniowych).

Perspektywa: wzbogacisz swój warsztat, umiejętności i narzędzia doradcy zawodowego! Wzmocnisz swój zespół!

Koszt inwestycji jest ustalany każdorazowo z zamawiającym szkolenie.

ZAPRASZAMY!

 

Szkolenie poprowadzi trenerka specjalizująca się w poradnictwie konstruktywistycznym.

Oto nasz zespół trenerski:

Barbara Górka – doradca zawodowy i personalny, ekspertka w międzynarodowych projektach dot. poradnictwa zawodowego, trenerka z zakresu tematyki poradnictwa socjodynamicznego (szkolenia w czeskim Euroguidance, Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Oslo and Akhersus University). Koordynatorka procesów adaptacji podejścia socjodynamicznego oraz podejścia hope-filled engagement na grunt polskiego poradnictwa zawodowego. Doświadczenia zawodowe szkolnego doradcy zawodowego w integracyjnym gimnazjum i liceum, bogate doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi klientami (m.in. w Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Zakładach Aktywności Zawodowej), doradca zawodowy – orzecznik w Powiatowym Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności. Autorka i koordynatorka kilkunastu projektów z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej osób „zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Na gruncie naukowym interesują ją holistyczne podejście do klienta w odniesieniu do teorii konstruktywistycznych oraz procesy wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Autorka publikacji m.in.: „Poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży w szkołach i ośrodkach specjalnych” (KOWEZIU, 2015), 59 Zeszyt Informacyjno-Metodyczny Doradcy Zawodowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (artykuł nt. podejścia socjodynamicznego, 2017).

dr Anna Ewa Górka – prowadzi Pracownię Interakcje, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów, szkoleń oraz indywidualnego i grupowego poradnictwa. Prowadzi superwizję dla doradców zawodowych w realizowanych projektach międzynarodowych. Absolwentka Psychologii oraz Etnologii i Antropologii Kulturowej (Uniwersytet Jagielloński) oraz podyplomowych studiów z doradztwa zawodowego (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera). Wykładowca akademicki, doktor nauk humanistycznych (Wydział Filozoficzny UJ). Współpracuje z wieloma firmami, podmiotami ekonomii społecznej i organizacjami pozarządowymi. Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami bezrobotnymi i niepełnosprawnymi (m.in. Zakłady Aktywności Zawodowej, Centra Integracji Społecznej, spółdzielnie socjalne). Interesuje się nowymi trendami w psychoterapii i poradnictwie. Pasjonują ją wszelkie formy rozwoju osobistego – poprzez twórczość, pracę z ciałem, techniki ekspresyjne oraz podróże. Redaktorka polskich tłumaczeń książek: „Poradnictwo socjodynamiczne. Praktyczne podejście do nadawania znaczeń” Vance’a Peavy’ego oraz „Aktywne zaangażowanie. Istota i praktyka poradnictwa kariery” Normana E. Amundsona. Autorka raportów wdrożeniowych w projektach adaptujących podejścia konstruktywistyczne w poradnictwie. Jej działaniom towarzyszy idea wdrażania i popularyzacji nowożytnych nurtów poradniczych, które otwierają na holistyczne i konstruktywistyczne podejście do pracy z ludźmi.

 

Jako zespół dzielimy się wiedzą podczas zaawansowanych, interaktywnych szkoleń, a także podczas licznych konferencji i seminariów w całej Polsce (np. seminarium w Katedrze UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego na Uniwersytecie Wrocławskim: http://unesco.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=131:old-cars-and-joomla-theme&catid=88&Itemid=435).

Zapraszamy do kontaktu i współ-projektowania wspólnej przygody rozwojowej!

 

Pracownia Psychologiczna

INTERAKCJE

Anna Górka
Tel. 537 427 333


www.interakcje.org.pl
e-mail: kontakt@interakcje.org.pl