• Rozwój Osobisty
 • Przestrzeń inspiracji
 • Harmonia
 • Nowe idee
 • Sukces
 • Tu i Teraz

Aktualności

Informujemy, że Pracownia Psychologiczna Interakcje uzyskała wsparcie w ramach programu "Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014-2021.

Cel: poszukiwanie partnerów i nawiązanie międzynarodowego partnerstwa w obszarze: technologie poprawiające jakość życia.

Podróż do grona specjalistów i specjalistek w Bergen w Królestwie Norwegii (Uniwersytet w Bergen, Szpital Uniwersytecki w Bergen, Western Norway University of Applied Sciences, Helse Vest IKT) miała miejsce w dniach 8-11 marca 2020.

Dziękujemy za zaufanie i nowe perspektywy rozwoju!

 

------------------------------

Pracownia Psychologiczna Interakcje w ramach projektu AKK Akademia Konstruowania Kariery serdecznie zaprasza na spersonalizowane szkolenia rozwijające warsztat pracy nowoczesnego doradcy kariery w nurcie konstruktywistycznym, w tym: 

 • zielone poradnictwo - edukacja w naturze
 • podejście międzykulturowe
 • całożyciowe poradnictwo kariery
 • superwizje i wsparcie wdrożeniowe

Więcej szczegółów na: https://poradnictwo-konstruktywistyczne.pl/

 

Zapraszamy do współpracy! Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie:

 • Najnowszych trendów w doradztwie zawodowym
 • Nowoczesnego podejścia do procesu poradniczego
 • Specyfiki pomocy radzącym się w (re)konstruowaniu ich planów kariery
 • Metod i form pracy w oparciu o konstruktywistyczną filozofię pomagania
 • Nowatorskich praktyk poradniczych (z wykorzystaniem m.in. map, obrazów, narracji i metafor)
 • Innowacyjnych narzędzi wspierania ludzi w mobilności na rynku pracy
 • Możliwości transferu podejścia konstruktywistycznego na grunt własnej praktyki poradniczej

Prezentujemy praktyczne wskazówki dla realizacji procesu poradnictwa kariery.
Oferujemy kompleksowe programy przygotowujące do roli doradcy kariery.


Rezultaty:

 • Nabycie wiedzy z zakresu poradnictwa konstruktywistycznego
 • Poszerzenie perspektywy w pracy z klientem
 • Wzmocnienie kompetencji w zakresie prowadzenia skutecznego i satysfakcjonującego procesu poradniczego
 • Świadomość pracy na zasobach radzącego się
 • Wizerunek instytucji rozwijającej się

 

Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod aktywnych i doświadczenia osób szkolących się.

W zależności od potrzeb projektujemy i realizujemy szkolenia w różnych wariantach tematycznych i czasowych (od 8-godzinnego modułu wprowadzającego po profesjonalne szkolenia kadry w wymiarze 40 godzin szkoleniowych) a także geograficznych (outdoorowe, stacjonarne, online).

Perspektywa: wzbogacisz swój warsztat, umiejętności i narzędzia doradcy zawodowego! Wzmocnisz swój zespół!

Koszt inwestycji jest ustalany każdorazowo z zamawiającym szkolenie.

ZAPRASZAMY!

 

Jako zespół dzielimy się wiedzą podczas zaawansowanych, interaktywnych szkoleń, a także podczas licznych konferencji i seminariów w całej Polsce (np. seminarium w Katedrze UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego na Uniwersytecie Wrocławskim: http://unesco.uni.wroc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=131:old-cars-and-joomla-theme&catid=88&Itemid=435).

Zapraszamy do kontaktu i współ-projektowania wspólnej przygody rozwojowej!

 

Pracownia Psychologiczna

INTERAKCJE

Anna Górka
Tel. 537 427 333


www.interakcje.org.pl
e-mail: kontakt@interakcje.org.pl